Điều khoản sử dụng

Đây là điều khoản quan trọng nên khuyến khích khách hàng xem qua trước khi đặt hàng. Các nội dung có trong điều khoản sử dụng như sau:

 

Trang web này thuộc quyền quản lý của Yuthfarm. Xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản dưới đây. Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này.

 

1. Sử dụng hợp pháp

 

Bạn phải chấp nhận rằng Bạn sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào có thể hiểu rằng Bạn đã, đang hoặc sẽ tổ chức kinh doanh dưới bất kỳ hình thức bao gồm nhưng không giới hạn như đề nghị hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được chào bán, hoặc bán hoặc phân phối bất kỳ phần nào của trang web này hoặc nội dung trang web trên bất kỳ phương tiện nào. Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này như một phần của trang web khác, dù là dưới hình thức liên kết trên Internet, trừ khi bạn được Roots cho phép bằng văn bản.

 

2. Sự tuân thủ

 

Yuthfarm có quyền hợp pháp yêu cầu Bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Dịch vụ. Nếu xác định được Bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Yuthfarm có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) Sử dụng Dịch vụ; (2) Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ; (3) Truy cập Website này. Yuthfarm cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm quy định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. Yuthfarm cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định.

 

3. Quyền sở hữu trí tuệ

 

Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của Yuthfarm và các tổ chức/công ty khác đã được Yuthfarm cho phép. Yuthfarm cho phép Bạn xem, tải về và in nội dung khi:

+ Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.

+ Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại nội dung.

+ Bạn không chỉnh sửa nội dung.

+ Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các nội dung độc quyền khác trên Website.

Đăng kí nhận tin

Đăng ký Email để theo dõi những sản phẩm được giảm giá của chúng tôi

page